PA6-G POLIAMID NATUR

Poliamid  PA6-G otrzymuje się metodą odlewania w formach (polimeryzacji). Tworzywo odznacza się dużą ciągliwością, skrawalnością i odpornościąna pęknięcia i działanie wysokiego ciśnienia. Wykorzystuje się go do produkcji odpornych na zużycie elementów, w tym okładzin łożysk, czy okładzin ciernych.

Właściwości fizykochemiczne poliamidów wytłaczanych PA6-G

 • Gęstość na poziomie około 1,15 g/cm³;
 • współczynnik tarcia (tworzywo/stal): 0,4;
 • twardość Shorea w skali D: 85;
 • ścieralność na stali hartowanej i szlifowanej: 0,18 μ/km;
 • minimalna użytkowa temperatura pracy: - 40°C;
 • wytrzymałość dielektryczna (DIN53482): >20 kV/mm;
 • palność (wg UL94) – HB;
 • chłonność wilgoci do nasycenia w temperaturze pokojowej: 1,7%;
 • absorpcja wody do nasycenia: 5,5%;
 • temperatura topnienia: 220°C;
 • temperatura pracy (długi okres): 105°C;
 • temperatura pracy (krótki okres): 170°C;
 • większa twardość, udarność i sztywność od PA6-E;
 • lepsze od PA6-E właściwości ślizgowe;
 • duża tłumienność drgań i wytrzymałość zmęczeniowa;
 • wysoka higroskopijność.