PA6-G POLIAMID ODLEWANY CZARNY
 
 Czarne tuleje poliamidowe z dodatkiem MoS2 ( dwusiarczku molibdenu) w porównaniu do poliamidu natrualnego  mają podwyższone właściowości ślizgowe oraz wyższą odporność na ścieranie. Udarność i wytrzymałość zmęczeniowa pozostają na wysokim poziomie.