PA6-G MoS2 POLIAMID CZARNY

Dodanie  środka smarnego MoS2 (dwusiarczku molibdenu) podwyższa odporność na ścieranie oraz poprawia właściwości ślizgowe poliamidu. Jednocześnie udarność i wytrzymałość zmęczeniowa tworzywa pozostaje na wysokim poziomie.