PE 100/300 POLIETYLEN PŁYTA

Polietylen PE 300/HD (High Density)

Miękki polietylen o dużej gęstości. Wykorzystywany jest do ścian basenów i innych zbiorników, w tym – oczyszczalni ścieków, kompostowników, silosów. Polietylen PE 300 stosuje się również do wykładania ścian i sufitów w zakładach przetwórstwa spożywczego oraz do produkcji mało obciążanych elementów.

Właściwości polietylenu PE 300/HD

 • gęstość około 0,95 g/cm³;
 • ścieralność na stali: 7,4 μ/km;
 • temperatura topnienia: 130°C;
 • maksymalna długotrwała temperatura pracy: 100°C;
 • współczynnik tarcia: 0,29;
 • twardość Shorea w skali D: 61;
 • maksymalna krótkotrwała temperatura pracy: 130°C;
 • minimalna temperatura pracy: - 50°C;
 • wytrzymałość dielektryczna: 100 kV/mm;
 • twardość kulkowa - 50 MPa;
 • granica plastyczności - 25 MPa;
 • chłonność wilgoci do nasycenia w temperaturze pokojowej: 0%;
 • absorpcja wody do nasycenia: 0,02%.