GUMA ZWYKŁA SBR
 Guma zwykła SBR inaczej zwana kauczukiem butadienowo- styrenowym zachowuje właściwości bardzo zbliżone do właściwości kauczuku naturalnego, wykazując większą odporność na działanie czynników atmosferycznych i podwyższonej temperatury. Cechują ją również : odporność chemiczna, przewodność elektryczna, większa elastyczność i twardość. Natomiast zdecydowanie źle reaguje na wpływ ozonu i promieniowania słonecznego.
Wulkanizaty SBR charakteryzują się dużą odpornością na ścieranie i zrywanie, a także posiadają mały współczynnik odkształcenia trwałego. Cechuje je również odporność na kwasy i zasady nieorganiczne, na wodę , alkohole i na płyny hamulcowe na bazie glikoli.
Czynnikami , na które guma zwykła SBR jest zdecydowanie nieodporna są: benzyna, oleje i smary mineralne oraz węglowodory alifatyczne aromatyczne i chlorowane.
Płyty gumowe wulkanizowane SBR produkowane są bez przekładek tkaninowych, albo z jedną lub dwiema przekładkami.
Guma zwykła SBR jest barwy czarnej. Płyty pozbawione odcisku tkaniny, posiadające gładką powierzchnię pokryte są talkiem , zabezpieczającym je przed sklejeniem.
Parametrami środowiskowymi dla zastosowania gumy zwykłej SBR są obojętne roztwory wodne w zakresie temperatur od – 30°C do + 70°C.

Główne zastosowanie znajduje w przemyśle motoryzacyjnym przy produkcji uszczelek układu hamulcowego, układu chłodzącego, uszczelek płynu do spryskiwaczy , podkładów tłumiących i opon.

Płyty SBR używane są jako podstawowy materiał do uszczelnień wodnych.

W przemyśle obuwniczym używane do produkcji podeszew.